Dokładając wszelkich starań o zadowolenie klientów dajemy możliwość zwrotu towaru, a tym samym odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny.

Pamiętaj, że zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania, ponieważ będzie on prawdopodobnie sprzedawany ponownie – zadbaj o dobre zabezpieczenie przesyłki oraz stan oryginalnego opakowania.
 

O prawie do zwrotu zakupionego towaru przeczytasz poniżej:

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prosimy dokładnie zabezpieczyć zwracany towar. Czasami się zdarza, że posiada elementy, które łatwo uszkodzić w transporcie. Gdy zwracają Państwo towar w ciągu 14 dni, wymagane jest wysłanie produktu w oryginalnym opakowaniu.
 2. Produkty podlegające zwrotowi muszą być kompletnie oraz nie mogą nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego. Gdy nie posiadają Państwo oryginalnego opakowania, prosimy zabezpieczyć produkt bardzo dokładnie, dokładając wszystkich starań, by towar wrócił do nas w stanie nienaruszonym.
 3. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Przekroczenie uprawnień konsumenta, będzie skutkowało wyliczeniem utraty wartości zwracanej rzeczy i zwrot kosztów zakupu pomniejszony o wartość utraconą.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo: reklamacje@otoelektro.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 7. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 8. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@otoelektro.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracany towar, w stanie kompletnym i bez śladów użytkowania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Koszty związane z dostarczeniem do nas zwracanego towaru ponosi zawsze Konsument i nie są przez nas zwracane.
 12. Odstąpienie od umowy w przypadku skorzystania z promocji “darmowa dostawa”, oznacza rezygnację z uczestnictwa w promocji. W związku z tym konsumentowi, który odstąpił od umowy sprzedaży, zostaną zwrócone wszystkie pieniądze otrzymane w związku z realizacją zamówienia pomniejszone o należne koszty dostawy.
 13. Powyższa możliwość odstąpienia od umowy dotyczy tylko Konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), nie dotyczy natomiast firm.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Pieniądze za towar zwracamy w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki (kosztów odesłania towaru nie zwracamy).

W sytuacji, gdy uznamy, że zwrócony do nas towar nie odpowiada powyższym wymogom, mamy prawo uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji kupującego.

W przypadku dostawy towaru uszkodzonego w transporcie nie należy go przyjmować. Towar odebrany nie podlega reklamacji w transporcie. O dostawie uszkodzonego towaru należy nas powiadomić.

Platforma ODR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: zamowienia@otoelektro.pl.

Rękojmia, a odstąpienie od umowy – znasz różnice?

Rękojmia obejmuje wady wszystkich produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych na odległość oraz poza lokalem. Obowiązkiem sprzedawcy jest sprzedaż produktu o zadowalającej jakość i jego prawidłowe działanie. Korzystanie z tego prawa jest całkowicie bezpłatne i można z niego korzystać przez okres dwóch lat od wydania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych na odległość lub poza lokalem, w tym zakupów internetowych. Daje konsumentom prawo do sprawdzenia kupionego produktu tak jak w sklepie. Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań klienta, może go bez powodu zwrócić. Prawo odstąpienia jest ważne przez okres 14 dni – tyle czasu mamy na zgłoszenie sprzedawcy woli rezygnacji z zakupu.

Zanim zdecydują się Państwo na jedno z powyższych rozwiązań, prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rekojmia-a-reklamacja

Rękojmia, a odstąpienia od umowy – porównanie.

Rękojmia

Odstąpienie od umowy

Jakie zakupy?

Towary konsumpcyjne i usługi.

Towary konsumpcyjne i usługi. Wyjątki:  https://konsument.gov.pl/prawa-konsumenta-zakupy-przez-internet/ (w sekcji „Jakich towarów nie można zwracać?”

Kupione od?

Przedsiębiorców, którzy zobligowani są do stosowania prawa europejskiego.

Przedsiębiorców, którzy zobligowani są do stosowania prawa europejskiego.

Kupionych w sposób?

Każdy sposób zakupu

Na odległość (np. Przez Internet) lub poza lokalem (np. Sprzedaż od drzwi do drzwi) w Europie.

Stosowanie

Dla osób fizycznych

Dla osób fizycznych

Stan towaru

Nowe i używane

Nowe i używane

Problem

Niezgodność z ofertą lub wada

Zmiana zdania

Możliwość korzystania z produktu

 

Normalne korzystanie

Towary: Możesz sprawdzić produkt w taki sam sposób, jak w sklepie.

Usługi: jeśli zażądasz natychmiastowego dostarczenia usługi, tracisz częściowo prawa do odstąpienia – proporcjonalnie do zakresu, w jakim korzystałeś z usługi.

Termin obowiązywania uprawnienia

2 lata (może być skrócony do 1 roku dla używanych towarów).

Przez pierwsze 6 miesięcy (w Polsce przez rok) nie musisz niczego udowadniać, ale w przypadku roszczeń poza tym okresem sprzedawca może wymagać od konsumenta udowodnienia, że ​​wada jest wynikiem niezgodności lub wady produkcyjnej.

14 dni począwszy od dostarczenia towaru lub zamówienia usługi.

Obowiązek poinformowania sprzedawcy

 

Tak, jak najszybciej po wykryciu problemu – maksymalnie 2 miesiące (w polskim prawie pół roku)

Tak, na piśmie (mailowo, listownie) lub za pośrednictwem internetowego formularza.

Masz na to 14 dni i nie musisz motywować swojej decyzji.

Zwrot towaru

Wedle instrukcji sprzedawcy.

Zasadniczo w ciągu 14 dni po poinformowaniu sprzedawcy o zamiarze odstąpienia. Nie zwracaj towaru dopóki sprzedawca nie udzieli ci jasnych instrukcji za pośrednictwem swojej strony internetowej, e-mailem lub pocztą.

Co mi przysługuje?

Naprawa lub wymiana. Ewentualnie zwrot lub obniżenie ceny – pod pewnymi warunkami.

Zwrot ceny towaru, kosztów wysyłki do Ciebie (są wyjątki) i wszystkich obowiązujących podatków.

Koszty konsumenta

Brak.

Koszty zwrotu, chyba że sprzedawca nie poinformował o tym w swoim regulaminie lub gdy zgodził się ponieść je samodzielnie.